რატომ სცივათ ქალებს, მამაკაცებზე მეტად


გაინტერესებთ რატომ სცივათ ქალებს გამუდმებით და რატომ არიან ისინი სიცივის მიმართ უფრო მგრძნობიარეები ვიდრე მამაკაცები. ამ ყველაფერზე არსებობს რამდენიმე მეცნიერულად დამტკიცებული მიზეზი.
დაწვრილებით