კანადის ობსერვატორიამ შორეული გალაქტიკიდან მომავალი რადიოსიგნალები დააფიქსირა


კანადის ობსერვატორიის ტელესკოპმა, 1.5 მილიარდი სინათლის წლით დაშორებული რადიოსიგნალები დააფიქსირა. ამ აბბავში საინტერესო არის ის რომ ერთიდაიგივე ადგილიდან მომავალი რადიოსიგნალი 6-ჯერ განმეორდა. აქამდე დაფიქსირებული 60 მდე რადიოსიგნალიდან მსგავსი განმეორებითი რადიო ტალღები მხოლოდ ერთს ახასიათებდა. მეცნიერების აზრით განმეორებადი რადიოსიგნალი გაამარტივებს გალაქტიკის ათვისებას და აქამდე ამოუცნობი პროცესების შეცნობას.
დაწვრილებით