კანადის ობსერვატორიამ შორეული გალაქტიკიდან მომავალი რადიოსიგნალები დააფიქსირა

როგორ ფიქრობთ რამ გამოიწვია განმეორებითი რადიოტალღბი?

კანადის ობსერვატორიის ტელესკოპმა, 1.5 მილიარდი სინათლის წლით დაშორებული რადიოსიგნალები დააფიქსირა. ამ აბბავში საინტერესო არის ის რომ ერთიდაიგივე ადგილიდან მომავალი რადიოსიგნალი 6-ჯერ განმეორდა. აქამდე დაფიქსირებული 60 მდე რადიოსიგნალიდან მსგავსი განმეორებითი რადიო ტალღები მხოლოდ ერთს ახასიათებდა. მეცნიერების აზრით განმეორებადი რადიოსიგნალი გაამარტივებს გალაქტიკის ათვისებას და აქამდე ამოუცნობი პროცესების შეცნობას.


მეცნიერები უკვე განიხილავენ, რადიოსიგნალების წარმომშობ მიზეზს. ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს უცხოპლანეტელების არსებობას.
ასევე შესაძლებელია რადიოტალღები ვარსკვლავის დაბადებამ გამოიწვიოს.